top of page

Our services

Our clinic, which started its service life as urology and circumcision, now includes many services for your health and quality of life. Offering his services with an innovative, technological and professional team, Assoc. Dr. Ercan Baş makes a miraculous touch to your health.

 • Nefrostomi açılması (idrar yollarının tıkanıklığına bağlı böbreğin şiştiği durumlarda böğür bölgesinde (belin yan kısmı) cilt delinerek böbreğe katater (hortum) yerleştirilmesidir.)

 • Retrograd üreteral kateterizasyon (idrarını yapamayan hastaların mesanesine sonda yerleştirilmesi işlemidir.)

 • Ürospiral (djs/j/jj stent) takılması veya çıkarılması (sistoskopi aracılığıyla mesane ve börek arasına stent yerşleştirme işlemidir.)

 • Ürospiral (mevcut djs/j/jj stent)  değişimi

 • Mesane sondası takılması

 • Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon (mesanede kanser öncüsü ya da kanser benzeri lezyonları yakma işlemidir.)

 • Suprapubik mesane ponksiyonu (Mesane normal işeme kanalına sonda takılamadığında karın alt bölgesinden cilt delinerek mesanenin boşaltılma işlemidir.)

 • Sistostomi, peruktan (mesane normal işeme kanalına sonda takılamadığında karın alt bölgesinden cilt delinerek mesane sonda yerleştirilmesidir.)

 • Mesane instillasyonu (mesane içerisi sonda / katater aracılığı ile ilaç vb maddelerinin uygulanmasıdır.)

 • Emda (elektromotif ilaç verme sistemi)(mesaneye yerleştirilen bir kateter içerisindeki elektrot ile karına yerleştirilen elektrotlar arasında bir elektriksel alan oluşturularak, mesaneye verilen kemoterapi ilacı Mitomisin-C’nin (ya da Epirubisin), mesane duvarında daha derin dokuya etki etmesini sağlar

 • İdrar kaçırma (inkontinans) tedavisinde magnetik innervasyon,

 • Sistoskopi /sistoüretroskopi ( sistoskopi (işeme kanalı(üretra) ve mesanenin endoskopik olarak gözlenmesidir.)

 • Sistoüretroskopi + mesane biyopsisi, punch / cold-cup ile

 • Mesane veya sfinktere botulinum toksin uygulaması

 • Prostat apsesinin transrektal ultrasonografi eşliğinde drenajı

 • İntraprostatik stent

 • Prostatta tuna (trans üretral needle ablation)

 • Prostat mikrodalga termoterapi

 • Prostat/BPH, ürolift uygulama tedavisi

 • Prostatın balon dilatasyonu

 • Semen analizi ( spermiyogram=meni analizi)

 • Prostat iğne biyopsisi (transrektal ultrasonografi eşliğinde / perineal )

 • MR Fusion Prostat Biyopsisi

 • Prostat ısı tedavisi ( radyofrekans ablasyon)

 • Derin Prostatik Hipertermi

 • Retrograd sonda konulması, travmatik üretra rüptüründe

 • Meatotomi ve meatoplasti ( daralmış olan işeme kanal ağızının cerrahi müdehale ile eski haline döndürülmesi)

 • Üretra dilatasyonu ( benique ya da hidrofilik nelaton sondalar ile işeme kanalının genişletilmesidir.

 • İnternal Üretratomi (Endoskopi(üretreskopi) eşliğinde üretra darlığının açılması)

 • Üretradan taş veya yabancı cisim çıkarılması

 • Ön üretradan papillom koterizasyonu

 • Üretral instillasyon

 • Üretral karünkül eksizyonu

 • Parafimozis redüksiyonu

 • Fimozis açılması ( sünnetsizlede sünnet derisindeki bitiğin açılmasıdır.)

 • Sünnet

 • Priapizmde korpus kavernosum drenajı

 • İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu

 • Sünnet revizyonu ( estetik olarak kabul edilemeyecek görüntüye sahip sünnetlerin küçük bir cerrahi müdehale ile kabul edilebilir görüntüye kavuşturulmasıdır.)

 • Gömülü penis revizyonu

 • Genital wart koterizasyonu ( genital, pelvik, perineal (apışarası) ve anal bölgede ki siğillerin yakılma işlemidir.)

 • Genital wart eksizyonu ( genital, pelvik, perineal (apışarası) ve anal bölgede ki siğillerin cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.)

 • Testiküler fiksasyon (torsiyonda)

 • Testis biyopsisi, açık cerrahi, tek taraflı

 • Testis biyopsisi, iğne ile, tek taraflı

 • Vazektomi ( vas deferens denilen sperm kanallarının bağlanması için yapılır. Erkek doğum kontrol yöntemidir. Kadıların tüplerinin bağlanmasına göre oldukça pratik ve tercih edilen bir yöntemdir.)

 • Testisten sperm ekstraksiyonu (mikrotese) (şiddetli oligospermik yada azospermik vakalarda küçük bir cerrahi müdehale ile mikroskop altında testislerden sperm bulma işlemidir.

 • Mikrocerrahi ile epididimal sperm aspirasyonu (MESA) (şiddetli oligospermik yada azospermik vakalarda spermlerin depolandığı yer olan epididimden iğne aspirasyonu ile sperm bulma işlemidir.

 • Perkütan epididimal sperm aspirasyonu (PESA) ( MESA benzeri bir uygulamadır.)

 • Skrotal hematom ya da sıvının boşaltılması

 • Hidroselektomi

 • Mesanede rezidü (artık) idrar ölçümü (bladder scan / ultrason ile)

 • Üroflowmetri ( idrar akım hızını ( debisini) ölçme)

 • Üroflowmetri + EMG

 • Sistometri

 • Üretral basınç profili (UPP)

 • Basınç akım çalışması, noninvaziv

 • Sistometri + basınç akım çalışması + EMG

 • Biofeedback eşlikli pelvik taban çalışmaları

 • Pesser uygulamaları, vajinal veya uteral

 • Mini sling

 • Muayene

 • Konsültasyon

 • Kronik pelvik ağrı sendromunda kalıcı ağrı tedavisi

 • ESWT (ekstrakorporeal şok dalga tedavisi) ( özellikle sertleşme sorunu olan hastalarda ilaç tedavisine yeterince yanıt alınamadığı durumlarda tek başına ya da PRP ile kombine olarak yapılabilir.

 • Yara debridmanı ve pansumanı, küçük (50 cm2’den küçük) yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri

 • Yara debridmanı ve pansumanı, orta (50-100 cm2) yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri

 • Derideki kesi / laserasyonunun onarımı, küçük (5 cm’den küçük), yüzeysel veya derin, bir / birçok kesi yumuşak dokunun laserasyonlarının cerrahi tedavisi.

 • Derideki kesi / laserasyonunun onarımı, orta (5-10 cm), yüzeysel veya derin, birçok kesi ve yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri.

 • Apse / hematom drenajı, yüzeysel (deri/deri altı) yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri (ydl)

 • Apse / hematom drenajı, derin (kas/tendon/fasya altı) yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri (ydl)

 • Yabancı cisim çıkarılması, yüzeysel (deri/deri altı) yabancı cisim çıkarılması

 • Her türlü kan ve idrar tahlili

 • Ozon Tedavsi

 • Her türlü bölgeye PRP uygulaması

bottom of page