top of page

Наши услуги

Наша клиника, которая начинала свою деятельность как урология и обрезание, теперь включает множество услуг для вашего здоровья и качества жизни. Предлагая свои услуги с инновационной, технологической и профессиональной командой, доц. Др. Эркан Баш делает чудесное прикосновение к вашему здоровью.

 • Nefrostomi açılması (idrar yollarının tıkanıklığına bağlı böbreğin şiştiği durumlarda böğür bölgesinde (belin yan kısmı) cilt delinerek böbreğe katater (hortum) yerleştirilmesidir.)

 • Retrograd üreteral kateterizasyon (idrarını yapamayan hastaların mesanesine sonda yerleştirilmesi işlemidir.)

 • Ürospiral (djs/j/jj stent) takılması veya çıkarılması (sistoskopi aracılığıyla mesane ve börek arasına stent yerşleştirme işlemidir.)

 • Ürospiral (mevcut djs/j/jj stent)  değişimi

 • Mesane sondası takılması

 • Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon (mesanede kanser öncüsü ya da kanser benzeri lezyonları yakma işlemidir.)

 • Suprapubik mesane ponksiyonu (Mesane normal işeme kanalına sonda takılamadığında karın alt bölgesinden cilt delinerek mesanenin boşaltılma işlemidir.)

 • Sistostomi, peruktan (mesane normal işeme kanalına sonda takılamadığında karın alt bölgesinden cilt delinerek mesane sonda yerleştirilmesidir.)

 • Mesane instillasyonu (mesane içerisi sonda / katater aracılığı ile ilaç vb maddelerinin uygulanmasıdır.)

 • Emda (elektromotif ilaç verme sistemi)(mesaneye yerleştirilen bir kateter içerisindeki elektrot ile karına yerleştirilen elektrotlar arasında bir elektriksel alan oluşturularak, mesaneye verilen kemoterapi ilacı Mitomisin-C’nin (ya da Epirubisin), mesane duvarında daha derin dokuya etki etmesini sağlar

 • İdrar kaçırma (inkontinans) tedavisinde magnetik innervasyon,

 • Sistoskopi /sistoüretroskopi ( sistoskopi (işeme kanalı(üretra) ve mesanenin endoskopik olarak gözlenmesidir.)

 • Sistoüretroskopi + mesane biyopsisi, punch / cold-cup ile

 • Mesane veya sfinktere botulinum toksin uygulaması

 • Prostat apsesinin transrektal ultrasonografi eşliğinde drenajı

 • İntraprostatik stent

 • Prostatta tuna (trans üretral needle ablation)

 • Prostat mikrodalga termoterapi

 • Prostat/BPH, ürolift uygulama tedavisi

 • Prostatın balon dilatasyonu

 • Semen analizi ( spermiyogram=meni analizi)

 • Prostat iğne biyopsisi (transrektal ultrasonografi eşliğinde / perineal )

 • MR Fusion Prostat Biyopsisi

 • Prostat ısı tedavisi ( radyofrekans ablasyon)

 • Derin Prostatik Hipertermi

 • Retrograd sonda konulması, travmatik üretra rüptüründe

 • Meatotomi ve meatoplasti ( daralmış olan işeme kanal ağızının cerrahi müdehale ile eski haline döndürülmesi)

 • Üretra dilatasyonu ( benique ya da hidrofilik nelaton sondalar ile işeme kanalının genişletilmesidir.

 • İnternal Üretratomi (Endoskopi(üretreskopi) eşliğinde üretra darlığının açılması)

 • Üretradan taş veya yabancı cisim çıkarılması

 • Ön üretradan papillom koterizasyonu

 • Üretral instillasyon

 • Üretral karünkül eksizyonu

 • Parafimozis redüksiyonu

 • Fimozis açılması ( sünnetsizlede sünnet derisindeki bitiğin açılmasıdır.)

 • Sünnet

 • Priapizmde korpus kavernosum drenajı

 • İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu

 • Sünnet revizyonu ( estetik olarak kabul edilemeyecek görüntüye sahip sünnetlerin küçük bir cerrahi müdehale ile kabul edilebilir görüntüye kavuşturulmasıdır.)

 • Gömülü penis revizyonu

 • Genital wart koterizasyonu ( genital, pelvik, perineal (apışarası) ve anal bölgede ki siğillerin yakılma işlemidir.)

 • Genital wart eksizyonu ( genital, pelvik, perineal (apışarası) ve anal bölgede ki siğillerin cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.)

 • Testiküler fiksasyon (torsiyonda)

 • Testis biyopsisi, açık cerrahi, tek taraflı

 • Testis biyopsisi, iğne ile, tek taraflı

 • Vazektomi ( vas deferens denilen sperm kanallarının bağlanması için yapılır. Erkek doğum kontrol yöntemidir. Kadıların tüplerinin bağlanmasına göre oldukça pratik ve tercih edilen bir yöntemdir.)

 • Testisten sperm ekstraksiyonu (mikrotese) (şiddetli oligospermik yada azospermik vakalarda küçük bir cerrahi müdehale ile mikroskop altında testislerden sperm bulma işlemidir.

 • Mikrocerrahi ile epididimal sperm aspirasyonu (MESA) (şiddetli oligospermik yada azospermik vakalarda spermlerin depolandığı yer olan epididimden iğne aspirasyonu ile sperm bulma işlemidir.

 • Perkütan epididimal sperm aspirasyonu (PESA) ( MESA benzeri bir uygulamadır.)

 • Skrotal hematom ya da sıvının boşaltılması

 • Hidroselektomi

 • Mesanede rezidü (artık) idrar ölçümü (bladder scan / ultrason ile)

 • Üroflowmetri ( idrar akım hızını ( debisini) ölçme)

 • Üroflowmetri + EMG

 • Sistometri

 • Üretral basınç profili (UPP)

 • Basınç akım çalışması, noninvaziv

 • Sistometri + basınç akım çalışması + EMG

 • Biofeedback eşlikli pelvik taban çalışmaları

 • Pesser uygulamaları, vajinal veya uteral

 • Mini sling

 • Muayene

 • Konsültasyon

 • Kronik pelvik ağrı sendromunda kalıcı ağrı tedavisi

 • ESWT (ekstrakorporeal şok dalga tedavisi) ( özellikle sertleşme sorunu olan hastalarda ilaç tedavisine yeterince yanıt alınamadığı durumlarda tek başına ya da PRP ile kombine olarak yapılabilir.

 • Yara debridmanı ve pansumanı, küçük (50 cm2’den küçük) yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri

 • Yara debridmanı ve pansumanı, orta (50-100 cm2) yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri

 • Derideki kesi / laserasyonunun onarımı, küçük (5 cm’den küçük), yüzeysel veya derin, bir / birçok kesi yumuşak dokunun laserasyonlarının cerrahi tedavisi.

 • Derideki kesi / laserasyonunun onarımı, orta (5-10 cm), yüzeysel veya derin, birçok kesi ve yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri.

 • Apse / hematom drenajı, yüzeysel (deri/deri altı) yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri (ydl)

 • Apse / hematom drenajı, derin (kas/tendon/fasya altı) yumuşak doku laserasyonlarının cerrahi tedavileri (ydl)

 • Yabancı cisim çıkarılması, yüzeysel (deri/deri altı) yabancı cisim çıkarılması

 • Her türlü kan ve idrar tahlili

 • Ozon Tedavsi

 • Her türlü bölgeye PRP uygulaması

bottom of page