top of page

Peyronie Penis Eğriliği Şok Dalga Tedavisi

Penis, ereksiyon haline 90 derecelik bir açı yaparak geçer. Bu pozisyon dışındaki herhangi bir yöne gerçekleşen eğim penis eğriliği (peyronie) olarak adlandırılır.

Penis eğriliği doğuştan olabileceği gibi sonradan çeşitli sebeplerle de oluşabilir. Doğuştan oluşan Peyronie hastalığının temelinde penisin erekte olmasını sağlayan iki adet süngerimsi dokudan birinin gelişmemesi ve penisin bu gelişemeyen tarafa eğrilmesi yatmaktadır. Sonradan oluşan penis eğriliği rahatsızlığı ise genellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde görülür. Penisin sertleşmesini sağlayan süngerimsi doku ile bu dokuyu saran kılıf arasında kireçlenme oluşması sebebiyle peyronie hastalığı gerçekleşir. Daha çok şeker hastalarında görülür.

Erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) rahatsızlığının Modus ED SWT ile tedavisinde de olduğu gibi şok dalgaları uygulandığı doku ve hücreleri tetikleyerek peniste yer alan süngerimsi dokuda yeni kan damarları oluşumunu ve kan akışını hızlandırır. Böylece peniste eğriliğe sebep olan etmenler ortadan kalkar.

Diğer Tedavi Yöntemlerinden Farkları Nelerdir?

Penis eğriliğinin ED SWT haricindeki klasik tedavi yöntemlerini Akut Dönem ve Kronik Dönem Peyronie olarak ikiye ayırabiliriz. Akut dönemde penis eğriliğine sebep olan plaklar henüz tam olarak oluşmadığı için ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Bu sebeple akut dönemde tanı koyulması çok önemlidir. Erken tanı koyulamayıp da hastalık kronik dönem evresine geçtiğinde ise ilaç tedavileri çok etkin olamamaktadır. Bunun yerine cerrahi tedaviler gereklilik arz eder. Bu tedavi yöntemi de kesin sonuç vermemektedir ve ayrıca riskli bir tedavi yöntemidir. Ameliyat esnasında penisin damar ve sinir yapısına zarar vermek ereksiyonu tamamen kaybetme riskini doğurur. Ameliyat sonrasında penisteki dikişlerin patlamaması için erekte olmayı bastıracak hormon tedavisi uygulanır.

Modus ED SWT tedavisinde ise herhangi bir ilaç veya cerrahi bir girişime gerek duyulmaz. Hiçbir ilaç, sedasyon ve yatıştırıcıya gerek kalmadan çok kısa süre içerisinde ve tüm hastalık evrelerinde (akut, kronik) güvenle kullanılmaktadır.

Odaklanmış şok dalgaları peniste sadece odaklanılan noktaya etki edeceğinden cerrahi müdahalelerdeki gibi penisin sinir ve damar yapısının tahrip edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca cerrahi müdahale gerekmediğinden özellikle ameliyat olmuş bireylerde ereksiyonda dikişlerin patlaması gibi istenmeyen durumlar oluşmaz.


Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi Nedir?

Modus ED SWT’nin düşük yoğunluklu şok dalga tedavisinde şok dalgaları anatomik bir bölgeye uygulandığında mekanik strese ve mikro travmaya sebep olur. Bu mekanik stres ve mikro travma kan akışının artmasına ve dokunun neovaskülarizasyonunun tetiklenmesini sağlayan bir dizi biyolojik reaksiyonu tetikler. Böylece şok dalgalarının, penise gelen kan akışını artırması ve yeni damarların oluşmasını sağlaması sonucunda penisin sertleşme sorunu ortadan kalkmış olur.

ED SWT Nasıl Uygulanır?

Modus ED SWT tedavisi uygulanan hastalarda sertleşme sorununda düzelme ve ağrıda azalma saptanmıştır. Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları ile akut fazdaki Peyronie plaklarında doku iyileşmesi sağlanır, bu da plağın küçülmesine yol açar. Böylece hastaların kaliteli bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı sağlanmış olur.

Uygulama haftada en az 1 veya 2 seans olarak yapılır. Plağın eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 6-24 seans gerekir. Seans süresi 20 dakika sürmektedir. Şok dalgaları penis üzerindeki şaft ve krus bölgesine uygulanır.

Seans öncesinde hastaya ilaç, sedasyon, anestezi gibi uygulamalar yapılmaz. Seans bitiminde hasta günlük yaşamına kaldığı yerden devam edebilir.

Yan Etkiler

Tedaviden önce sedasyon, yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmaz. İşlem sırasında veya sonrasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan etkisi yoktur.

Sağlığınızı Riske Atmayın

  1. “Erişkin yaş hipospadias onarımında tubularized-incised plate urethroplasty yönteminin etkinliği ” “Cem Başataç” “İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul”

  2. Amasyalı, Uzm Dr Akın Soner. “Peyronie hastalığının medikal tedavisinde neler değişti: 2015 güncelleme.” Androloji Bülteni(2015): 169-173.

  3. Wimpissinger, F., A. Parnham, and G. Gutjahr. “Plak insizyonu ve ven greftlemesi yapılan peyroni hastalarının 10. yılı: Zamanın önemi var mı?” JSM 13.1 (2016): 120-128.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

댓글


bottom of page